ترامپ: کاسترو «دیکتاتوری بی رحم» بود

Posted by

80زائر‌خوزستانی در عراق مفقود شده‌اند

وی در این بیانیه میراث کاسترو را «جوخه‌های آتش، تاراج، درد و رنج غیرقابل تصور، فقر و فقدان حقوق بشر» توصیف کرده و نوشته است که کوبا همچنان «جزیره‌ای تمامیت‌خواه» باقی مانده است. ترامپ با این حال درگذشت کاسترو را گامی به سمت «زندگی آزاد» مردم کوبا توصیف کرده است. او وعده داده که در دولتش برای حرکت مردم کوبا به سمت «شکوفایی و آزادی» تلاش کند. این در حالی است که «باراک اوباما» رئیس‌جمهور کنونی آمریکا که روابط واشنگتن با هاوانا را برقرار کرد، بیانیه‌ای با لحنی بسیار مثبت‌تر منتشر کرده و آمریکا را دوست مردم کوبا خوانده است. پیش از این هم بسیاری از جمهوری‌خواهان از سر گیری روابط با کوبا را تقبیح کرده و کاسترو را دیکتاتور خوانده بودند.

80زائر‌خوزستانی در عراق مفقود شده‌اند