بردپیت و ماریون کوتیار روی‌فرش قرم/تصاویر

Posted by

80درصد‌حقوق‌ بگیران زیر خط فقر‌هست

پس از آنکه در سپتامبر گذشته برد پیت و همسرش انجیلنا جولی رسما جدایی خود را اعلام کردند این برای نخستین بار است که پیت در چنین مراسمی حضور پیدا می کند؛ در زمان جدایی زوج سرشناس هالیوود رسانه ها شایعاتی درباره ارتباط برد پیت و ماریون کوتیار که در حال بازی در فیلم متفقین بودند منتشر و این ارتباط را عامل جدایی دانستند.

80درصد‌حقوق‌ بگیران زیر خط فقر‌هست