مسیر تکاملی پدافند هوایی در ایران پس از انقلاب

Posted by

5 هزار نفر از کارمندان قراردادی شهرداری تبدیل وضعیت می شوند

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پدافند هوایی همچون سایر نیروهای انقلابی در معرض آسیب نیروهای ضدانقلاب قرار گرفت از جمله اینکه سایت راداری کرج در معرض حمله ضدانقلاب قرار گرفته و تعدادی اسلحه نیز از حمله ناکام آن‌ها برجای ماند.

5 هزار نفر از کارمندان قراردادی شهرداری تبدیل وضعیت می شوند