نوشاد مقابل حریف بلژیکی پیروز شد

Posted by

نوشاد عالمیان با برتری مقابل بازیکن بلژیکی همانند برادرش نیما به جمع 64 بازیکن برتر مسابقات قهرمانی جهان راه یافت.