ارجاع تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صحن علنی مجلس

Posted by

نماینده مردم رشت در مجلس، گفت: تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سوی اعضای کمسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ارجاع شد.