اعتراض تلگرامی عبدالرضا داوری نسبت به لغو سخنرانی مطهری

Posted by

عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی نژاد در کانال تلگرامی اش به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد واکنش نشان داد.

عبدالرضا داوری نوشت:

فارغ از هرگونه اختلاف دیدگاه با جناب علی مطهری، لغو سخنرانی ایشان در شهر مشهد، ناقض اصول قانون اساسی و حریم آزادی بیان بوده و باید با آن مقابله کرد.