یار دیرینه حسین شریعتمداری درگذشت

Posted by

حاج حسن شایانفر گنجینه اسرار انقلاب، سردار گمنام عرصه جنگ نرم و مشاور فرهنگی روزنامه کیهان و یار دیرینه حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان درگذشت.

دانلود مستقیم تلگرام فارسی