تعرفه ارتباطات برای زائران

Posted by

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تعرفه ارتباطات زائران اربعین اطلاعیه ای منتشر کرد؛ اپراتورهای عراقی با تخفیف ارتباطات بین الملل به مدت ۱۰ روز (یک هفته قبل از اربعین و سه روز پس از آن) موافقت کردند.

دانلود برنامه ایمو