علیرضا منصوریان نفر 317 انتخابات شورای شهر تهران!

Posted by

120 شاه ایران در یک قاب

یک تشابه اسمی جالب بین سرمربی استقلال و یکی از نامزدهای انتخابات شورای شهر وجود دارد!
 

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین؛ با انتشار لیست میزان آرای تفکیکی شورای شهر تهران مشخص شده درست در جایی که داماد احمدی نزاد ، رئیس جمهور پیشین در لیست تعداد آرا قرار دارد و با 1549 رای در رده 315 قرار گرفته ، علیرضا منصوریان هم با 1544رای ، نفر 317 شده است البته علیرضا منصوریانی که قطعا سرمربی استقلال نیست و نسبتی هم با او ندارد!

این تشابه اسمی اما شاید در تعداد رای های این نامزد اثر داشته است چون خیلی از چهره های نامی این دور همین تعداد رای هم نیاورده بودند!

120 شاه ایران در یک قاب