پیشروی نیروهای مبارزه با تروریسم در غرب موصل

Posted by

۷ زائر ایرانی کاروان‌های آزاد مجروح شدند

رئیس نهاد مبارزه با تروریسم عراق از اتمام ماموریت های محوله به این نیروها در غرب موصل خبر داد. شایان ذکر است که مناطق اندکی در غرب موصل در اشغال داعش است و بیشتر مناطق آزاد شده است.

۷ زائر ایرانی کاروان‌های آزاد مجروح شدند