کاریکاتور / شاهکار بازیکن خارجی لیگ!

Posted by

یک راه‌حل ساده برای افزایش عمر باتری گوشی تا ۲۰ درصد

«بازیکن خارجی لیگ: چهار برابر اروپا درایران پول می‌گیرم!» این اظهار نظر، سوژه محمدرضا میر شاه ولد در خبر ورزشی شده است.
 

یک راه‌حل ساده برای افزایش عمر باتری گوشی تا ۲۰ درصد