یادداشت شریعتمداری در فقدان حاج حسن شایانفر

Posted by

یک تئاتر با تخفیف دانشجویی

حسین شریعتمداری در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان نوشت: یادداشت امروز (دوشنبه) را در فقدان برادر و همکار عزیزمان مرحوم حاج‌حسن شایان‌فر به مروری هر چند کوتاه – و در مواردی خاطره‌گونه – به گوشه‌ای از خصوصیات آن روح بلند اختصاص می‌دهیم و به جد بر این باوریم که «کفاف کی دهد این‌باده‌ها به مستی ما»!

یک تئاتر با تخفیف دانشجویی