رئال سوسیداد ،خیخون را در هم کوبید

Posted by

یادداشت شریعتمداری در فقدان حاج حسن شایانفر

تیم فوتبال رئال سوسیداد هفته دوازدهم لالیگا را با پیروزی برابر خیخون به پایان برد.

یادداشت شریعتمداری در فقدان حاج حسن شایانفر