آیا وزارت خارجه با اروپایی ها برای لغو روادید مذاکره کرده است؟

Posted by

گمرک بازارچه مرزی چذابه باز می شود

بهرام قاسمی با تکذیب اخبار منتشر شده مبنی بر مذاکره با تعدادی از کشورها از جمله چند کشور اروپایی به منظور لغو روادید گفت: هرگونه تفاهم جدید با دیگر کشورها در زمینه تسهیلات بیشتر در امور کنسولی صرفا از مجاری رسمی وزارت خارجه اطلاع رسانی می شود.

گمرک بازارچه مرزی چذابه باز می شود