پپ گواردیولا کوتاه آمد

Posted by

گزینه های خطرناک ترامپ نشان‌دهنده رویکرد غیرسازنده آمریکا در قبال جهان اسلام است

بر خلاف انتظارت پپ گواردیولا از موضع خود کوتاه آمد و یحیی توره اولین نمایش خود را در این فصل خواهد کرد؛ در حالی که انتظار میرفت این ستاره ساحل عاجی در پنجره نیم فصل سیتی را ترک کند.

گزینه های خطرناک ترامپ نشان‌دهنده رویکرد غیرسازنده آمریکا در قبال جهان اسلام است

آپدیت جدید ps4