پاداش پیروزی های قبلی به حساب پرسپولیسی ها واریز شد

Posted by

کیفیت هوای پایتخت ناسالم شد

مسئولان باشگاه پرسپولیس قبل از بازى با لخویاى قطر به بازیکنان خود پاداش دادند.

کیفیت هوای پایتخت ناسالم شد