یک تئاتر با تخفیف دانشجویی

Posted by

کمبود اسیدفولیک چه عوارضی دارد؟

بلیت نمایش «راهبان معبد وانگ» که اجراء خود را از ۲۳ آبان ماه در تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده است در روزهای باقیمانده با ۴۰ درصد تخفیف به دانشجویان ارایه خواهد شد.

کمبود اسیدفولیک چه عوارضی دارد؟