همه پرسی هسته ای در سوئیس رأی نیاورد

Posted by

کشور به ایجاد شغل برای ۱۵ میلیون نفر احتیاج دارد

همه پرسی تعطیلیِ سال آینده ۳ نیروگاه برق هسته ای در سوئیس با حمایت ۶۳.۶% از مردم به ادامه فعالیت های آن ها رأی نیاورد.

به گزارش مهر به نقل از سوئیس اینفو، همه پرسی «پایان تولید و استفاده از انرژی هسته ای» در سوئیس رأی نیاورد.

رأی دهندگان سوئیسی امروز با شرکت در همه پرسی «پایان تولید و استفاده از انرژی هسته ای» به این پیشنهاد رأی منفی دادند.

بر این اساس، درخواست گروه های طرفدار محیط زیست برای تعطیلی ۳ نیروگاه برق هسته ای این کشور در سال آینده تنها توانست ۳۶.۴% از آرای مردم این کشور را به خود اختصاص دهد؛ در حالیکه ۶۳.۶% از مردم از ادامه فعالیت نیروگاه های برق هسته ای این کشور حمایت کردند.

«کلود لانگ چمپ» (Claude Longchamp) از برجستگان سیاسی سوئیس در این باره گفت: به نظر می رسد که مخالفان این پیشنهاد رای دهندگان را قانع کردند که در صورت پایان تولید و استفاده از انرژی هسته ای، کشور با کمبودهائی در تأمین برق مواجه خواهد شد.

مطابق با نتیجه این همه پرسی، تمامیِ ۵ نیروگاه هسته ای در سوئیس به فعالیت های ۴۵ ساله خود ادامه خواهند داد.

لازم به ذکر است، کشور سوئیس ۴۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از انرژی هسته ای تأمین می کند و این در حالی است که گروه های طرفدار محیط زیست خواستار پایان تولید و استفاده از این انرژی هستند.

دولت فدرال سوئیس بعد از فاجعه هسته ای فوکوشیما در ژاپن، قوانینی را در رابطه با تغییر منابع انرژی این کشور و استفاده از منابع تجدید شونده تصویب کرد که بر اساس آن باید تا سال ۲۰۵۰ این روند تکمیل شود.

کشور به ایجاد شغل برای ۱۵ میلیون نفر احتیاج دارد