افزایش آمار تلفات انفجار بغداد

Posted by

کسی که روی صندلی نشسته و با کفش نماز می‌خواند آیا نمازش صحیح است؟

شمار تلفات انفجار تروریستی در جنوب شهر بغداد به 13 کشته و 15 زخمی رسید.

کسی که روی صندلی نشسته و با کفش نماز می‌خواند آیا نمازش صحیح است؟