افتتاح ۳ بازار جدید میوه در مناطق ۵ و ۲۲ تهران

Posted by

کری داغ بین دروازه‌بانان و مهاجمان پرسپولیس

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار گفت: به زودی بازارهای میوه و تره بار شریف ،پونک و اباذر در مناطق ۲۲ و ۵ به میادین میوه و تره بار موجود تهران افزوده می شود.

کری داغ بین دروازه‌بانان و مهاجمان پرسپولیس