چند نفر ایرانی دیابت دارند؟

Posted by

کتاب سال ۲۰۱۶ انگلستان معرفی شد

دبیر دومین کنگره کشوری آکادمی اقتصاد سلامت گفت: در ایران ۴.۶ میلیون نفر مبتلا به دیابت هستند و ۸.۵درصد جمعیت دیابتی ها را بزرگسالان تشکیل می دهند و ۴۰ درصد از آنها از بیماری خود مطلع نیستند.دکتر فرزاد پیرویان ادامه داد: تا سال ۱۴۱۹ این رقم در کشور به ۹.۲ میلیون نفر خواهد رسید این در حالیست که در دنیا ۴۱۵ میلیون نفر مبتلا به دیابت بوده و ۸.۸ درصد از آنها را بزرگسالان تشکیل می دهند که ۴۶.۵ درصد از آنها از بیماری خود مطلع نبوده و تا سال ۱۴۱۹، ۶۴۲ میلیون نفر بزرگسال به این بیماری مبتلا خواهند شد.به گفته وی، فدراسیون بین المللی دیابت تخمین زده که در سراسر دنیا در سال ۱۳۹۴، حدود ۴۱۵ میلیون بزرگسال مبتلا به دیابت نوع ۲ هستند و دیابت به یک بیماری همگیر تبدیل شده که به تدریج افزایش خواهد یافت.پیرویان با بیان اینکه از دو سال گذشته هسته مرکزی کنگره کشوری آکادمی اقتصاد سلامت با هدف سیاستگذاری در نظام سلامت به صورت علمی و بومی ایجاد شد، افزود: درمان دیالیزی بیماران دیابتی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه به بخش سلامت وارد می کند.وی ادامه داد: حدود ۷۰ درصد عوامل موثر در سلامت شامل عوامل اجتماعی، سواد سلامتی و دارویی است.دبیر دومین کنگره کشوری آکادمی اقتصاد سلامت تصریح کرد: بالا رفتن سن در جمعیت، افزایش شهرنشینی و تغییرات در سبک زندگی موجب رشد سریع دیابت و سایر بیماری های مزمن شده و بار مالی دیابت برای دولت ها به یک اندازه چالش برانگیز است، بر این اساس می توان گفت از بین ۴.۶ میلیون بیمار دیابتی کشور، بیماری تنها ۶۰ درصد آنها (۲.۷ میلیون نفر) تشخیص داده شده که با اعمال قانون نیمه ها می توان تخمین زد که از میان این افراد فقط ۱.۴ میلیون نفر (۵۰ درصد) خدمات مراقبتی دریافت کرده و نیمی از آنها (۶۷۵ هزار نفر) به اهداف درمانی دست یافته اند.وی افزود: تنها اندکی بیشتر از ۶ درصد (۳۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر) از افراد مبتلا به دیابت در ایران به نتایج مطلوب دست پیدا کرده اند و از عوارض دیابت پیشگیری شده است.قانون نیمه ها، یک مدل کلی برای برآورد وضعیت دیابت در جهان است و نرخ های حقیقی تشخیص، درمان، اهداف و نتایج در کشورهای مختلف متفاوت است.ضرورت استقرار سند ملی دیابت در کشوررئیس موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی هم ضمن تاکید بر ضرورت استقرار سند ملی دیابت در کشور افزود: بیماری های مزمن را شوخی گرفته ایم اما این بیماری ها با ما شوخی ندارند.شهرام غفاری در دومین کنگره کشوری آکادمی اقتصاد سلامت افزود:‌ بسیاری از وقت و هزینه ما صرف درمان می شود درحالیکه درمورد بیماری های مزمن پروتکل داریم و می توانیم آن را اجرا کنیم، همانگونه که اکنون سند ملی دیابت در وزارت بهداشت ترسیم شده و ضروریست این سند مستقر شود.وی ادامه داد: سندهای ملی بسیاری در کشور وجود دارد که در عرصه عمل و اجرا کنار گذاشته شده و در نهایت کار خود را انجام می دهیم. ‌در تمام دنیا در ارتباط با این بیماری ها پروتکل وجود دارد و اجرا هم می شود اما ما پروتکل داریم ولی اجرا نمی شود.غفاری گفت: ‌اهداف این سند را ثابت نگاه داشتن دیابت، پوشش درمان و بهبود کیفت درمان عنوان کرد و گفت: ‌باید بیماران دیابتی شناسایی و تحت پوشش بیمه قرار گیرند تا بتوانیم با این بلای خانمان سوز که بار مالی بسیاری در حوزه سلامت به کشور تحمیل می کند را کنترل کنیم.رئیس موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی گفت: ‌متوسط هزینه درمان یک بیمار دیابتی یا بیمار بستری شده در ایران در خوشبینانه حالت بین دو میلیون و ۲۰۰ تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که در مجموع چیزی معادل یکهزار و ۴۷۲ میلیارد تومان هزینه بستری این بیماران می شود که این مبلغ در بدبینانه ترین حالت می تواند به ۱۱ میلیارد تومان نیز برسد.غفاری افزود: ‌از مجموع یکصد بیمار دیابتی در ایران ۳۰ نفر آنان بستری می شوند و این درحالیست که هزینه بخش درمان سرپایی بیشتر است، بنابراین می توانیم بگوییم در بدبینانه ترین حالت، ۱۷ هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه می شود.

کتاب سال ۲۰۱۶ انگلستان معرفی شد