زائران نگران کمبود دارو نباشید

Posted by

کاهش مالیات قراردادهای پژوهشی در دست مجلس

دبیرکل هلال احمر گفت: به مقدار نیاز ایام اربعین دارو دپو کردیم و زائران نگران کمبود دارو در عراق نباشند.

کاهش مالیات قراردادهای پژوهشی در دست مجلس