چگونه تلگرامی کارت اهدای عضو بگیریم؟

Posted by

چرا رکود بازار مسکن در پسا برجام تشدید شد؟/ پیشخوان

داوطلبانی که در سامانه‌های دیگر ثبت نام کردند و از طریق این سامانه‌ها و یا از طریق مراجعه به هر یک از واحدهای فراهم آوری کشور یا ارگان‌های دیگر کارت دریافت کردند می‌توانند برای ثبت اطلاعات خود در سامانه www.ehda.center نیز اقدام کرده تا اطلاعات آنها در سامانه مرکزی نیز ثبت شده و از تمام کشور قابل دسترسی باشد.

چرا رکود بازار مسکن در پسا برجام تشدید شد؟/ پیشخوان