قرداد فروش هواپیما به ایران نهایی نشده است

Posted by

چرا دایی در مراسم انتخاب برترین‌های آسیا غیبت می کند؟

شرکت هواپیماسازی بوئینگ می‌گوید که هیچ قرارداد فروش هواپیمایی با ایران نهایی نشده است؛ تا زمان عقد قرارداد از سوی دو طرف قادر به گمانه‌زنی در این باره این نیستیم.

چرا دایی در مراسم انتخاب برترین‌های آسیا غیبت می کند؟

دانلود بیتالک