آلبالو ایرانی به آلمان صادر می شود!

Posted by

پیک نیک خانه مسکونی را به آتش کشید

طبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 700 تن آلبالوترش از کشور صادر شده است.

پیک نیک خانه مسکونی را به آتش کشید

کانال تلگرام اکسین چنل