از بازیافت کاغذهای باطله جهیزیه تامین می شود

Posted by

پشت پرده خبر حضور محمدرضا رحیمی در منزل

با همکاری امام جماعت آموزشگاه از فروش کاغذ های باطله جهیزیه ای جهت افراد نیازمند تهیه شد.

پشت پرده خبر حضور محمدرضا رحیمی در منزل

دانلود برنامه ایمو