ارائه مشاوره‌های رایگان برای کاهش طلاق

Posted by

پاسخ ظریف به تهدید مقام سعودی

انوشیروان محسنی بندپی گفت: ارائه مشاوره‌ها می‌تواند در کاهش طلاق موثر باشد و سازمان بهزیستی کشور نیز برنامه‌های جامعی را برای کاهش طلاق در دستور کار خود دارد.

پاسخ ظریف به تهدید مقام سعودی