قطر باید بین ایران و اعراب یکی را انتخاب کند

Posted by

پاداش پیروزی های قبلی به حساب پرسپولیسی ها واریز شد

روزنامه اماراتی در سرمقاله خود با تاسف از مواضع اخیر قطر در قبال ایران، پا را فراتر گذاشت و مدعی تلاش تهران برای ایجاد هرج و مرج در دوحه شد.

پاداش پیروزی های قبلی به حساب پرسپولیسی ها واریز شد