برج ایفل به یاد قربانیان حمله منچستر خاموش شد

Posted by

ویژه برنامه های شبکه سوم سیما در رمضان 96

برج ایفل نیمه شب گذشته به یاد قربانیان حمله تروریستی منچستر خاموش شد.

ویژه برنامه های شبکه سوم سیما در رمضان 96