با ۱۵۰میلیون در تهران خانه دار شوید

Posted by

وزارت کشور ستاد حمایت از کرباسچی شده بود اما شما پرونده قضایی را سیاسی نکنید!

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان‌هایی در مناطق مختلف شهری تهران طی آبان ماه 95 است که می توان با 150 میلیون تومان خرید.

وزارت کشور ستاد حمایت از کرباسچی شده بود اما شما پرونده قضایی را سیاسی نکنید!

دانلود مستقیم تلگرام فارسی