سیاست خارجی ترامپ در راستای سیاستهای خارجی پوتین است

Posted by

واکنش وزارت امور خارجه به حمله نیروهای امنیتی بحرین به الدراز

مشاور هیلاری کلینتون، معتقد است دونالد ترامپ از سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه پیروی می‌کند.

واکنش وزارت امور خارجه به حمله نیروهای امنیتی بحرین به الدراز