پیشنهاد اوپک برای جلب حمایت ایران از طرح فریز نفتی

Posted by

واکنش حاج‌محمدی به اتفاقات ابتدای بازی

رویترز به نقل از یک منبع آگاه از پیشنهاد جدید اوپک به ایران برای جلب حمایت این کشور از طرح فریز نفتی خبر داد.

واکنش حاج‌محمدی به اتفاقات ابتدای بازی

دانلود بیتالک