بمب جدید سرخ ها را بشناسید!

Posted by

همسر و پسر ترامپ به کاخ سفید نخواهند رفت

گمانه زنی هایی درباره جذب مهاجم ایرانی آلکمار توسط تراکتورسازی به گوش می رسد.

همسر و پسر ترامپ به کاخ سفید نخواهند رفت