تغییری در زمان امتحانات نداریم

Posted by

هشدار درباره هرگونه تعرض به منزل آیت الله قاسم

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در خصوص تداخل برگزاری امتحانات پایانی با ماه مبارک رمضان، خاطرنشان کرد: امتحانات پایانی خردادماه دانش‌آموزان به موقع برگزار خواهد شد و به خاطر ماه مبارک رمضان تغییری در زمان امتحانات نداریم.

هشدار درباره هرگونه تعرض به منزل آیت الله قاسم