مسابقه انتخابی تیم ملی وزنه‌برداری دانشجویان برگزار می‌شود

Posted by

هشدار​جدی​رنانی​درباره​خطای​بزرگ​سیاستی

مسابقه انتخابی تیم ملی وزنه‌برداری دانشجویان جهت شرکت در رقابت‌های یونیورسیاد دانشجویان جهان با همکاری فدراسیون وزنه‌برداری چهارشنبه ۱۷ آذر به مدت یک روز برگزار می‌شود. بنابراین گزارش در این رقابت‌ها که با حضور دانشجویان منتخب کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور برگزار می‌شود، دانشجویان در ۸ دسته با هم به رقابت خواهند پرداخت که بر اساس شرایط اعلام شده از سوی کمیته فنی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی دانشجویان وزنه‌بردار در اوزان مختلف باید دارای رکوردهای زیر باشند.   دسته ۵۶ کیلوگرم  ۲۴۰ کیلوگرم      دسته ۶۲ کیلوگرم  ۲۶۵ کیلوگرم      دسته ۶۹ کیلوگرم  ۳۰۰ کیلوگرم   دسته ۷۷ کیلوگرم  ۳۴۰ کیلوگرم       دسته ۸۵ کیلوگرم  ۳۵۰ کیلوگرم دسته ۹۴ کیلوگرم  ۳۶۰ کیلوگرم دسته ۱۰۵ کیلوگرم  ۳۸۰ کیلوگرم دسته ۱۰۵+ کیلوگرم  ۴۱۰ کیلوگرم همچنین بر اساس شرایط قوانین و مقررات (fisu) متولدین ۱۳۶۷/۱۰/۱۱ به بعد حق شرکت در مسابقات را دارند. دانشجویان شرکت کننده باید کارت دانشجویی و معرفی‌نامه معتبر از دانشگاه مربوطه و بیمه ورزشی سال  ۱۳۹۵ را به همراه داشته باشند. این رقابت‌ها روز چهارشنبه ۱۷ آذر در استادیوم شهید شیرودی سالن وزنه‌برداری شهید کبکانیان برگزار خواهد شد و وزن کشی همان روز ساعت ۸ الی ۱۰ صبح برگزار و ساعت ۱۱ مسابقات انجام می‌شود. ضمنا از منتخبین تست دوپینگ بعمل می آید. بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۷ مرداد لغایت ۹ شهریور ماه سال آینده در شهر تایپه کشور تایوان برگزار می‌شود.

هشدار​جدی​رنانی​درباره​خطای​بزرگ​سیاستی