ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز به کار کرد

Posted by

هاشمی طبا: مردم هرچه زودتر پای صندوق رای بیایند بهتر است

ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری در محل شورای نگهبان از 8 صبح امروز کار خود را آغاز کرد.

به گزارش فارس، ستاد نظارت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری واقع در محل شورای نگهبان با سخنان سیامک ره‌پیک معاون امور اجرایی و انتخابات شورای نگهبان کار خود را آغاز کرد.

این ستاد با ستادهای استانی در ارتباط است و هر گونه تخلف و ناامنی و مشکلاتی مانند تعرفه و امثالهم از سوی ستادهای استانی به این ستاد مرکزی گزارش می‌شود.

هاشمی طبا: مردم هرچه زودتر پای صندوق رای بیایند بهتر است