سه روز عزای عمومی در نکا اعلام شد

Posted by

نگرانی پرسپولیسی‌ها به مصدومیت هافبک کلیدی

فرماندار نکا در پی درگذشت حاج محمدعلی قاسمی طوسی پدر شهیدان طوسی با برگزاری ستاد بزرگداشت، سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

نگرانی پرسپولیسی‌ها به مصدومیت هافبک کلیدی

دانلود ایمو برای گوشی