آیا می توان به سوریه سفر کرد؟

Posted by

نوراللهی از پرسپولیس می رود؟

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می گوید سفر ایرانیان به سوریه تنها با تایید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورمان صورت بگیرد.

نوراللهی از پرسپولیس می رود؟