ترامپ به رهبری آمریکا در ناتو ادامه خواهد داد

Posted by

نقض قوانین توسط یکی از ورزشگاه‌های جام جهانی روسیه

دبیرکل ناتو تاکید کرد که او اطمینان دارد آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ همچنان به نقش رهبری خود در ناتو ادامه خواهد داد.

نقض قوانین توسط یکی از ورزشگاه‌های جام جهانی روسیه

دانلود shareit