دیشب در «ماه عسل» چه خبر بود؟

Posted by

نظر استراتژیست آمریکایی درباره ظریف+ عکس

دومین شب از برنامه تلویزیونی ماه عسل با میزبانی از دو نفر فرد کویر گرد که در دریاچه نمک اسیر شده بودند، روی آنت شبکه ۳ سیما رفت.

نظر استراتژیست آمریکایی درباره ظریف+ عکس