مذاکره برای صادرات مرغ به کشورهای حاشیه خلیج فارس

Posted by

نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری 96 اعلام شد

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از مذاکره با کشورهایی مانند عراق و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای افزایش صادرات مرغ خبر داد و گفت:برای صادرات به افغانستان مشکلی نداریم.

نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری 96 اعلام شد