پاسخ وزیر کشور به نامه حجت الاسلام رحیمیان

Posted by

می‌خواهند کشور را به 140 سال قبل در دوره قاجار برگردانند که به طرف خارجی امید داشت

وزیر کشور با صدور نامه‌ای، به موارد مطرح شده در نامه حجت الاسلام رحیمیان که روز گذشته به طور علنی در برخی رسانه ها منتشر شد،‌ پاسخ داد.

می‌خواهند کشور را به 140 سال قبل در دوره قاجار برگردانند که به طرف خارجی امید داشت