می‌خواهند کشور را به 140 سال قبل در دوره قاجار برگردانند که به طرف خارجی امید داشت

Posted by

مواد غذایی برای درمان وزوز گوش

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر کسی کل ایران را فقط نیاوران و کل جهان را فقط آمریکا بداند نمی‌تواند مشکلات را حل کند.

مواد غذایی برای درمان وزوز گوش