پوتین و ترامپ با یکدیگر دیدار نمی کنند

Posted by

مهمان امشب دورهمی چه کسی است؟

سخنگوی کاخ کرملین هرگونه احتمال دیدار میان رئیس جمهوری روسیه با دونالد ترامپ در اروپا را رد کرد.

مهمان امشب دورهمی چه کسی است؟