جدول فروش هفتگی سینمای ایران

Posted by

مهلت قانونی تبلیغات کاندیداهای انتخابات

در هفته گذشته طی طی هفته گذشته 4 فیلم “ویلایی‌ها”، “برادرم خسرو”، “نهنگ عنبر 2” و “آشوب” اکران خود را در سینماهای ایران آغاز کردند.

مهلت قانونی تبلیغات کاندیداهای انتخابات