حق ندارند‌جلوی‌حرف زدن یک‌نماینده را‌بگیرند

Posted by

منیژه‌حکمت: گلشیفته را‌ما از دست دادیم

در جلسه علنی امروز مجلس چند نماینده از جمله رئیس مجلس از اقدام دادستانی مشهد برای لغو سخنرانی علی مطهری انتقاد کردند اما حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر موضع متفاوتی داشت. او از سخنان صبح امروز لاریجانی در دفاع از مطهری انتقاد کرد و به استناد ماد 18 آییتن نامه تذکر داد و گفت:‌ بی طرفی و رعایت عدالت و دید جامع را از همه اعضای هیات رئیسه و به خصوص اقای رئیس انتظار داریم. ما شاهد هستیم ده‌ها مورد سخنرانی های همین نمایندگان مجلس لغو شده اما در مجلس موضوع مطرح نشده و در یک مورد بخصوص آقای رئیس وارد ماجرا شده اند.اما مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت از حاجی دلیگانی پرسید: ‌کجای این اظهار نظر خلاف آیین نامه است؟حاجی دلیگانی پاسخ داد: رعایت بی طرفی نکرده اند. چرا برای بقیه وارد نشده اند؟ این همه مشکل داریم اما هیچوقت سران سه قوه وارد نمی شود. خبر داریم که جریان خاصی پشت داستان بوده اند. عناصر نفاق پشت جریان بوده اند. خوب بود که نظرات دادستان مشهد را هم قبل این اظهار نظر می گرفتند و بعد اظهار نظر می کردند.این نماینده دلواپس ادامه داد: این یک بازی برای سنگر گرفتن است تا مردم از مطالباتشان صرف نظر کنند. مردم می پرسند وام ازدواج و اشتغال چه می شود.پزشکیان اما این تذکر را وارد ندانست و گفت: اگر برای نمایندگان دیگر حرفی زده نشده، بد است. اما اینکه یک دادستان جلوی حرف زدن نایب رئیس مجلس را گرفته که نمی شود. حالا شما به جای اینکه بگویید چرا قبلا موضع نگرفتید، می گویید چرا در این مورد موضع می گیرید. در اینجا اگر نایب رئیس مجلس نتواند حرف بزند، چه کسی می تواند حرف بزند؟نایب رئیس مجلس گفت:‌حق ندارند جلوی حرف زدن یک نماینده را بگیرند. هر کس این کار را کرده غلط است.

منیژه‌حکمت: گلشیفته را‌ما از دست دادیم