وضعیت آب و هوای استان های زیارتی عراق

Posted by

منصوریان با پسر اسطوره استقلال وارد زمین شد

سازمان هواشناسی کشور، وضعیت استان های زیارتی عراق را برای روز شنبه ۲۹ آبان کمی تا نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی کرد.

منصوریان با پسر اسطوره استقلال وارد زمین شد