انفجار در ریف شمالی حلب

Posted by

منتظر منصوریان-دایی باشیم؟

انفجار در مرکز شهر اعزاز در ریف شمالی حلب بیش از 10 کشته بر جا گذاشت.

منتظر منصوریان-دایی باشیم؟