واکنش وزارت امور خارجه به حمله نیروهای امنیتی بحرین به الدراز

Posted by

ملانیا بجای گرفتن دست همسرش، دست یک صهیونیست را گرفت!/ عکس

سخنگوی وزارت امور خارجه حمله نیروهای امنیتی بحرین به معترضان در منطقه الدراز و ورود به حریم منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم را شدیدا محکوم کرد.

ملانیا بجای گرفتن دست همسرش، دست یک صهیونیست را گرفت!/ عکس