احتمال استیضاح آخوندی قوت گرفت

Posted by

مطهری: وزارت راه پاسخگو باشد

اکبر رنجبرزاده از جلسه ویژه هیئت رئیسه پارلمان درباره سانحه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان خبر داد و گفت: هفته آینده با دعوت از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مجلس به این موضوع رسیدگی می‌کند.وی از احتمال حضور وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس برای ارائه گزارشی درباره سانحه رخ داده در سمنان خبر داد و افزود: در جلسه هیئت رئیسه که به همین منظور تشکیل می‌شود درباره حضور آخوندی در صحن علنی مجلس تصمیم‌گیری می‌شود.عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه برخی از نمایندگان طرحی در جهت استیضاح عباس آخوندی با بیش از 50 امضا تهیه کرده اند، گفت: اگر این طرح روز یکشنبه آینده تقدیم هیئت رئیسه شود به سرعت از سوی هیئت رئیسه به دلیل اهمیت حوزه راه به جریان می‌افتد.

مطهری: وزارت راه پاسخگو باشد